giúp em ,em gấp lắm ạ ,làm cho em một đoạn tiếng anh có chào hỏi ,giới thiệu bản thân , nói về hoạt động giải trí , lễ hội

giúp em ,em gấp lắm ạ ,làm cho em một đoạn tiếng anh có chào hỏi ,giới thiệu bản thân , nói về hoạt động giải trí , lễ hội em thích , phong tục truyền thống gia đình , kể 1 câu chuyện dân gian

1 bình luận về “giúp em ,em gấp lắm ạ ,làm cho em một đoạn tiếng anh có chào hỏi ,giới thiệu bản thân , nói về hoạt động giải trí , lễ hội”

  1. Hi everybody!My name is… (thay tên người viết vào ) .Today I will talk about my favorite festival!
    On the fifth day of the first month of every year, the Go Dong Da festival begins to take place. The festival was held in Go Dong Da. Everyone went to see the crowd, everyone wanted to see the Quang Trung monument. The association started with a memorial activity in memory of the cloth-shirt hero Quang Trung Nguyen Hue. The association had games such as: playing chess, swinging, fighting cock … When the festival ended, I still felt regretful and remembered the hero of cloth shirt Nguyen Hue. I will study well to serve the country. Dong Da Go Association has left a deep impression on her.
    Đay nha bạn :3 

    Trả lời

Viết một bình luận