give/with/and take/in/India./your/right/things/You/should/hands sắp xếp lại câu ( giúp tớ vs , hứa sẽ vote trả lời hay nhất

give/with/and take/in/India./your/right/things/You/should/hands
sắp xếp lại câu
( giúp tớ vs , hứa sẽ vote trả lời hay nhất ạ ) cứu tớ

2 bình luận về “give/with/and take/in/India./your/right/things/You/should/hands sắp xếp lại câu ( giúp tớ vs , hứa sẽ vote trả lời hay nhất”

 1. Giải đáp:
  => You should give and take things with your right hands in India.
  – Cấu trúc – should $(+)$ S + should + V
  -> Dùng để khuyên nhủ ai đó làm gì
  – With + sth : Với cái gì đó
  – In + Đất nước / Quốc gia / Thành phố
  – Dịch: Bạn nên cho và lấy mọi thứ bằng tay phải ở Ấn Độ.

  Trả lời
 2. => You should give and take things with your right hands in India.
  should V: nên làm gì
  with right hands ~ bằng tay phải
  in + đất nước/thành phố

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới