Hãy kể 10 hoạt động thg làm ở miền quê bằng tiếng anh dịch luôn hộ mìn cứu

Hãy kể 10 hoạt động thg làm ở miền quê bằng tiếng anh dịch luôn hộ mìn cứu

1 bình luận về “Hãy kể 10 hoạt động thg làm ở miền quê bằng tiếng anh dịch luôn hộ mìn cứu”

 1. Hãy kể 10 hoạt động thg làm ở miền quê bằng tiếng anh ?
  Trả lời :
  + Trồng lúa : growing rice
  + Chăn nuôi gia súc : rise Castle 
  + Cày ruộng : Plow
  + Đi chợ ; go to market
  + Buôn bán : purchase
  + Mò cua , bắt ốc : catch crabs and snails 
  + Thu hoạch rơm : straw harvest
  + Thu hoạch lúa : rice harvest
  + Câu cá : go fishing 
  Đc chx ak

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới