Hãy viết 1 đoạn văn về lễ hội Giáng sinh mà em đã từng tham gia bằng tiếng anh (ko chép mạng nha) từ 80-85 chữ nhá

Hãy viết 1 đoạn văn về lễ hội Giáng sinh mà em đã từng tham gia bằng tiếng anh (ko chép mạng nha)
từ 80-85 chữ nhá

1 bình luận về “Hãy viết 1 đoạn văn về lễ hội Giáng sinh mà em đã từng tham gia bằng tiếng anh (ko chép mạng nha) từ 80-85 chữ nhá”

  1. This year, Christmas falls on a Sunday, so I can join this exciting Christmas festival. When Christmas comes, everything is bustling from the roadside stalls to the shops that are crowded and decorated with Santa Claus, Christmas trees and beautiful Merry Christmas wishes. ! Unexpectedly, Christmas is strangely fun, this is the first Christmas that I participate in. I really like Christmas.
    Dịch:
    Năm nay, Giáng sinh rơi vào Chủ nhật, vì vậy tôi có thể tham gia lễ hội Giáng sinh thú vị này. Khi Giáng sinh đến, mọi thứ đều nhộn nhịp từ các quán nước ven đường cho đến các cửa hàng đều tấp nập trang trí ông già Noel, cây thông Noel và những câu chúc Giáng sinh vui vẻ. ! Không ngờ Giáng sinh lại vui đến lạ, đây là Giáng sinh đầu tiên mà tôi tham gia. Tôi rất thích lễ Giáng sinh.
    Lưu ý: bài mình tự làm, ko mạng! chúc bạn học tốt

    Trả lời

Viết một bình luận