hãy viết một đoạn văn so sánh thành phố của em ở quá khứ và ở tương lai

hãy viết một đoạn văn so sánh thành phố của em ở quá khứ và ở tương laiViết một bình luận

Câu hỏi mới