He/miss/the fiffteen-minute test/yesterday/due/the traffic jam

He/miss/the fiffteen-minute test/yesterday/due/the traffic jam

2 bình luận về “He/miss/the fiffteen-minute test/yesterday/due/the traffic jam”

 1. Answer : He missed the fifteen-minute test yesterday due to the traffice jam
  – Có “yesterday” -> Dấu hiệu thì quá khứ
  -> QKĐ – V thường : S + Ved / V2 + … 
  -> Động từ “miss” hợp quy tắc -> Thêm “ed”
  – Due to / Because of / Owing to + N/NP/V-ing + S + V + …
  => Bởi vì , do … -> Chỉ lý do , nguyên nhân của sự việc gì đó
  – Dịch : Anh ấy đã bỏ lỡ bài kiểm tra 15 phút hồi hôm qua vì tắc đường
  \text{@ TheFallen

  Trả lời
 2. Answer: He missed the fifteen-minute test yesterday due to the traffic jam
  – DHNB: Yesterday -> chia QKĐ
  – Cấu trúc: S + V2/ed + O
  – Due to/Because of + N/Ving, S + V: bởi vì…
  – Due to/Because of + mệnh đề nguyên nhân, kết quả
  – V1: Miss -> V2: Missed
  $T$ạm dịch: Anh ấy đã bỏ lỡ bài kiểm tra mười lăm phút ngày hôm qua bởi vì bị kẹt đường.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới