He said to my mom :”Mai is absent from class now” `->`____________________________________________________________ My teach

He said to my mom :”Mai is absent from class now”
`->`____________________________________________________________
My teacher said :”Our school will be closed next Monday”
`->`______________________________________________________________
My son said to me:”I want to go to my friends and 20 my homework tonight
`->`______________________________________________________________

2 bình luận về “He said to my mom :”Mai is absent from class now” `->`____________________________________________________________ My teach”

 1. Giải thích chung:
  → áp dụng công thức câu gián tiếp: S + said/told ( told phải + O ) + (that) + S + V(lùi thì).
  → chú ý đổi tính từ sở hữu, tân ngữ, lùi thì, từ chỉ thời gian sao cho phù hợp.

  1, He told my mom Mai was absent from class then.
  2, My teacher said their school would be closed the following Monday.
  3, My son told me he wanted to go to his friends and did his homework that night.

  Chúc bạn học tốt, nếu được cho mình xin 5 sao, 1 cảm ơn và ctlhn nhé.

        chuu3007.

  Trả lời
 2. 1 He told my mom that Mai was absent from class then.
  – now thành then
  – Lùi HTĐ thành QKĐ => is thành was
  – Tạm dịch: anh ấy nói với mẹ tôi là hôm đó Mai nghỉ học.
  2 My teacher said our school would be closed the next Monday
  – next Monday thành the next Monday
  – will thành would
  – Tạm dịch: Giáo viên của tôi nói rằng trường của chúng tôi sẽ đóng cửa vào thứ Hai tới
  3 My son told me that he wanted to go to his friends and did his homework that night.
  – Lùi thì HTĐ thành QKĐ => want thành wanted; do thành did
  – chủ ngữ là “my son” => my thành his
  – tonight thành that night
  – Tạm dịch: Con trai tôi nói với tôi rằng cháu muốn đi gặp bạn bè và làm bài tập về nhà vào tối hôm đó.
  ——
  – Câu gián tiếp: S + said to/told + O (that) + S + V (lùi 1 thì)

  Trả lời

Viết một bình luận