He studied very well though his life was hard at that time. `=>` In spite of ________________________________________ giải t

He studied very well though his life was hard at that time.
`=>` In spite of ________________________________________
giải thích rõ giúp em ạ

2 bình luận về “He studied very well though his life was hard at that time. `=>` In spite of ________________________________________ giải t”

 1. Câu trl : Despite his hard life at that time , he studied very well
  Giải Thích : Ta có cấu trúc :
   Despite / In spite of + V-ing / N + Clause : Mặc dù
  Despite / In spite of + the fact that + C1 + C2 : Mặc dù

  Trả lời
 2. He studied very well though his life was hard at that time
  ⇒ In spite of his hard life, he studied very well at that time
  Cấu trúc
  In spite of + N , S + V + O
  Tạm dịch
  Anh ấy học rất giỏi mặc dù cuộc sống của anh ấy rất khó khăn vào thời điểm đó
  ⇒ Bất chấp cuộc sống khó khăn, anh ấy đã học rất giỏi vào thời điểm đó
  #Hattori Heiji
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới