her hobby is going out with her family on the weekends -> she likes ………….

her hobby is going out with her family on the weekends
-> she likes ………….

2 bình luận về “her hobby is going out with her family on the weekends -> she likes ………….”

 1. she likes going out with her family on the weekends
  S + like + V_ing/toV : Thích làm gì
  Trans : Cô ấy thích ra ngoài cùng gia đình vào cuối tuần
  #Đây ạ

  Trả lời
 2. She likes going out with her family on the weekends.
  GT: S+ like + Ving…
  Dịch: sở thích của cô ấy là đi chơi với gia đình vào cuối tuần=Cô ấy thích đi chơi với gia đình vào cuối tuần.
  Bonus:love,enjoy,like,hate,dislike,fancy,practise…+Ving
  #Chúcbạnhọctốt
  <Mg bạn cho mk ctlhn>

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới