I can’t stand (talking/talk/to talk) with such a talkative person like her. Giúp em với mọi người

I can’t stand (talking/talk/to talk) with such a talkative person like her.
Giúp em với mọi người

2 bình luận về “I can’t stand (talking/talk/to talk) with such a talkative person like her. Giúp em với mọi người”

  1. I can’t stand talking with such a talkative person like her.
    Dịch: Tôi không thể chịu nổi việc phải nói chuyện với một người nói nhiều như cô ấy
    Cấu trúc Stand + V_ing: Không chịu nổi/ không thể chịu đựng được một việc gì đó
    @na

    Trả lời

Viết một bình luận