I love being outside in the rain. (enjoy) -> What… outside in the rain Lưu ý : Giải thích ngữ pháp rõ ràng

I love being outside in the rain. (enjoy)
-> What… outside in the rain
Lưu ý : Giải thích ngữ pháp rõ ràng

1 bình luận về “I love being outside in the rain. (enjoy) -> What… outside in the rain Lưu ý : Giải thích ngữ pháp rõ ràng”

 1. Giải đáp : What about enjoying outside in the rain ?
  – What about/How about + V_ing + O ? : Nên làm gì 
  – Ngoài ra cấu trúc trên còn có thể chỉ cho một cá nhân khi đó là việc làm mà người đó thích thú , dẫn đến có thể gợi ý cho người khác tham gia việc này với người đó .
  – love = enjoy = like = be interested in = be fond of = be keen on  + V_ing : Thích làm gì …
  – Dịch : Tại sao chúng ta không tận hưởng cơn mưa bên ngoài trời ?
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận