I suggest that your sister ……… some money for poor children. to raise raises raising should raise Earthquakes, volcano

I suggest that your sister ……… some money for poor children.
to raise
raises
raising
should raise
Earthquakes, volcano eruptions, tidal waves, tornadoes are natural …..
happenings
occurrence
events
disasters

2 bình luận về “I suggest that your sister ……… some money for poor children. to raise raises raising should raise Earthquakes, volcano”

 1. 1,D. should raise
  – Cấu trúc:
  S1 + suggest (chia) + (that) + S2 + (should) + Vinf + O: khuyên ai (nên) làm gì
  – Dịch: Tôi khuyên rằng chị gái của bạn nên quyên góp tiền cho những đứa trẻ
  2,D. disasters
  – Cụm: natural disaster: thảm họa thiên nhiên
  – Dịch: Động đất, phun trào núi lửa, sóng thủy triều, vòi rồng là những thảm họa thiên nhiên

  Trả lời
 2. 1. D should raise 
  – S1 + suggest + that + S2 + V 
  – Tôi khuyên cô ấy nên quyên góp một ít tiền cho người nghèo
  2. D disasters 
  – Động đất, núi lửa , sóng thần, lốc xoáy đều là thảm họa thiên nhiên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới