I wanted the phone cho mình hỏi wanted là loại từ gì v, mình nghĩ nếu là động từ thì là want thôi chứ nhỉ

I wanted the phone
cho mình hỏi wanted là loại từ gì v, mình nghĩ nếu là động từ thì là want thôi chứ nhỉ

2 bình luận về “I wanted the phone cho mình hỏi wanted là loại từ gì v, mình nghĩ nếu là động từ thì là want thôi chứ nhỉ”

  1. I wanted the phone
    $⇒$ câu trên là câu hành động đã diễn ra trong quá khứ nến động từ wanted có nghĩa là đã muốn 
    Ta có công thức:
    $S$ $+$ $V$$_{2/ed}$ $+$ $…..$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới