If we don’t use too much energy now , things would change for the better `->` Sửa lỗi sai [ Yêu cầu có giải thích đầy đủ + Lý

If we don’t use too much energy now , things would change for the better
`->` Sửa lỗi sai [ Yêu cầu có giải thích đầy đủ + Lý do vì sao sửa thành như thế ]
Yêu cầu làm có tâm

2 bình luận về “If we don’t use too much energy now , things would change for the better `->` Sửa lỗi sai [ Yêu cầu có giải thích đầy đủ + Lý”

 1.     $Would$ -> $will$
     $Dịch$: Nếu bây giờ chúng ta không sử dụng quá nhiều năng lượng, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn
    ->Câu điều kiện loại 1 
     Dùng để diễn tả 1 sự việc một hành động có thể có khác năng sẽ xảy ra trong tương lai.
     $Cấu trúc$: If+S+Vs/es…,S+will+V…

  Trả lời
 2. would => will
  Giải thích:
  Vì: Câu trên có thể có thật (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.
  =>Câu đk loại 1: If + S + V(hiện tại), S+ will + V(bare)
  HOK TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới