`IV`.Rewrite the sentences 3.Tom is the best player in the team `->`No one is the team….

`IV`.Rewrite the sentences
3.Tom is the best player in the team
`->`No one is the team….

1 bình luận về “`IV`.Rewrite the sentences 3.Tom is the best player in the team `->`No one is the team….”

 1. 3 . No one in the team plays better than Tom 
   Các từ như ” someone , no one , … ” dùng với động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít ( trong thì HTĐ ) , play -> plays 
  – Cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ ”plays” , trạng từ của good là well
  – So sánh hơn của tính từ ”good” hay trạng từ ”well” đều là better ( trường hợp đặc biệt ) 
  – Tom là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội = Không ai trong đội chơi tốt hơn Tom

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới