làm sao để phân biệt HTHT và HTHTTD ạ

làm sao để phân biệt HTHT và HTHTTD ạ

2 bình luận về “làm sao để phân biệt HTHT và HTHTTD ạ”

 1. $Đáp$ $Án$ + $giải$ $thích$:
  * HTHT: Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense (thì HTHT) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.
  * HTHTTD: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (thì Present perfect continuous) là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại. 
  * Công thức:
  HTHT: (+) S + have / has + V3 / ed.
                ( – ) S + have / has + not + V3 / ed.
                ( ? ) Have / has + S + V3 / ed ?
  HTHTTD:  (+) S + have / has + been + V-ing
                      ( – ) S + haven’t / hasn’t + been + V-ing
                      ( ? ) Have / has + S + been + V-ing ?
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời
 2. Thì HTHT và HTHTTD tương đối giống nhau về cách sử dụng
  Còn về cách phân biệt thì:
  + HTHT nhấn mạnh kết quả của hành động
  *Trả lời cho câu hỏi How many
  + HTHTTD nhấn mạnh quá trình của hành động
  *Trả lời cho câu hỏi How long

  Trả lời

Viết một bình luận