Lấy ví dụ các từ sau: -buddha : phật -emperor : hoàng đế – founder: người sáng lập – offering : lễ vật

Lấy ví dụ các từ sau:
-buddha : phật
-emperor : hoàng đế
– founder: người sáng lập
– offering : lễ vậtViết một bình luận

Câu hỏi mới