Lấy ví dụ : – prong : đầu nĩa -palm: lòng bàn tay

Lấy ví dụ :
– prong : đầu nĩa
-palm: lòng bàn tayViết một bình luận

Câu hỏi mới