make questions for the underlined words Không gạch chân được nên tớ viết hoa nhé ạ ( Tức là : Đặt câu hỏi cho những từ được v

make questions for the underlined words
Không gạch chân được nên tớ viết hoa nhé ạ ( Tức là : Đặt câu hỏi cho những từ được viết hoa )
Tớ cảm ơn , hạn chót là 5h nhé ạ >:3
1 the Muong people often play FLUTE,TRUMPET AND GONG.
-> ………………..
2 THE VIET is the largest ethnic group in vietnam
->………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới