Many people have stomachache due to the contaminated food . -> Because the food ………………………………………

Many people have stomachache due to the contaminated food .
-> Because the food ………………………………………………………

2 bình luận về “Many people have stomachache due to the contaminated food . -> Because the food ………………………………………”

 1. Giải đáp : Because the food was contaminated , many people have stomachache .
  – Due to + V_ing/N , S + V(chia) + O … = Because of + V_ing/N , S + V(chia) + O …
  mà Because of + V_ing/N , S + V(chia) + O … = Because + S + V(chia) + O , S + V(chia) + O …
  ⇒ Due to + V_ing/N , S + V(chia) + O … = Because + S + V(chia) + O , S + V(chia) + O …
  – Dịch : Bởi vì thức ăn bị ô nhiễm , nhiều người bị đau bụng .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. Giải đáp: Because the food was contaminated, many people have stomachache.
  -> Because + clause, clause: bởi vì…nên…
  -> Bị động – QKĐ: S + was/were + P2 + (by O)
  -> have + bệnh: bị bệnh gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới