may i turn on the television => do you mind

may i turn on the television
=> do you mind

2 bình luận về “may i turn on the television => do you mind”

 1. May I turn on the television?
  -> Do you mind if I turn on the television?
  @ Kiến thức :
  – May S + V-inf + … ? = Do S + mind if S + V-inf … ? : hỏi ý kiến / xin phép / bạn có phiền nếu …?

  Trả lời
 2. Do you mind if I turn on television?
  – Cấu trúc: Do you mind + if + S + V_I
                    Would you mind + if + S + V_{II}
  – “May I” và “$Do/Would$ $you$ $mind$” đều được dùng để hỏi ý kiến, đưa ra yêu cầu
  – Dịch: Bạn có phiền không nếu tôi mở tivi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới