minions đủ để làm gì? sử dụng cấu trúc enough to (viết 2vd)

minions đủ để làm gì? sử dụng cấu trúc enough to (viết 2vd)

2 bình luận về “minions đủ để làm gì? sử dụng cấu trúc enough to (viết 2vd)”

 1. S + V + enough + noun (for somebody) + to V…
  • I have enough money to buy this house.
   (Tôi có đủ tiền để mua căn nhà này)
  • There has enough time for us to do the exercise.
   (Có đủ thời gian để chúng tôi làm bài tập)

  Trả lời
 2. – Minions (n) những tay sai.
  – Cấu trúc Enough:
  +) Với danh từ:
  -> S + be/V + enough + N + for + sb + to – V
  -> I have enough money to buy a car
  (tôi có đủ tiền để mua cái xe ô tô)
  -> She has enough time to finish the test.
  (cô ấy có đủ thời gian để hoàn thành công việc)
  +) Với tính từ/trạng từ:
  -> S + be/V + adj/adv + enough + for + sb + to – V
  -> She isn’t old enough to go to bar
  (Cô ấy không đủ tuổi để đi đến bar)
  -> I am not young enough to run far and fast
  (Tôi không đủ trẻ để chạy xa và nhanh)
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới