mn cho em hỏi chút cụm “don’t allowed to” chuyển thành musn’t hay shouldn’t ạ?

mn cho em hỏi chút
cụm “don’t allowed to” chuyển thành musn’t hay shouldn’t ạ?Viết một bình luận