Mọi người dịch nghĩa 2 từ này giúp mình nha ( nhớ không dùng google dịch ) 1. tribute ( n ) 2. memorial ( n ) và ( adj )

Mọi người dịch nghĩa 2 từ này giúp mình nha ( nhớ không dùng google dịch )
1. tribute ( n )
2. memorial ( n ) và ( adj )Viết một bình luận

Câu hỏi mới