Nam passed the test with ease deeespit not bing particularly intelligent =>in spite of

Nam passed the test with ease deeespit not bing particularly intelligent
=>in spite of

2 bình luận về “Nam passed the test with ease deeespit not bing particularly intelligent =>in spite of”

 1. Giải đáp : In spite of not being particularly intelligent , Nam passed the test with ease .
  – Despite = In spite of .
  ⇒ Despite/In spite of + V_ing/N , S + V(chia) + O …
  – Dịch : Mặc dù không đặc biệt thông minh , Nam đã vượt qua kì thi với sự dễ dàng .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận