nêu ra những phương pháp thiết thực cho học sinh sử dụng điện thoại hiệu quả phục vụ việc học tập (ít nhất 4 ý bằng tiếng anh

nêu ra những phương pháp thiết thực cho học sinh sử dụng điện thoại hiệu quả phục vụ việc học tập (ít nhất 4 ý bằng tiếng anh)
nhanh giúp mình , 8h45 mình phải nộp rồi
nhanh và đúng cho 5 sao ,camon, 60 điểm và ai nhiều ý đúng hơn sẽ có trlhnViết một bình luận