Nghĩa, ví dụ và cách dùng của How come

Nghĩa, ví dụ và cách dùng của How come

2 bình luận về “Nghĩa, ví dụ và cách dùng của How come”

 1. Trả lời + Giải thích: 
  – Nghĩa của “How come“:
  + “How come” = “Why“: Tại sao
  —————
  – Cách dùng “How come” (Use): 
  + Được dùng khỏi muốn hỏi tại sao (Why) hay như thế nào (How) mà điều đó xảy ra. 
  + Form: How come + S + V
  —————
  – Ví dụ về “How come” (Example): 
  + Why are you laughing? $\longrightarrow$ How come you are laughing?
  + Why are you crying? $\longrightarrow$ How come you are crying?…
  —————
  Mình gửi ạ, chúc bạn học tốt, vote mình 5 sao + hay nhất nhé, cảm ơn ạ ≡·ω·≡
  $\textit{@lynda}$
  $\textit{#hoidap247}$

  Trả lời
 2. “How come?” Là một biểu thức tiếng Anh rất, rất phổ biến, điều quan trọng là phải học.
  VD:How come the schools are cancelled?(Tại sao trường lại cho nghỉ?)
  Cách dùng:Khi nói xuất hiện trong các tiêu đề báo chí,thì mục đích là để cho tiêu đề bớt nghiêm trọng lại.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới