1. I believe those aliens can understand all language humans speak, Jane added _ jane believed that……………

1. I believe those aliens can understand all language humans speak, Jane added

_ jane believed that……………

2 bình luận về “1. I believe those aliens can understand all language humans speak, Jane added _ jane believed that……………</”

 1. 1. Jane believed that those aliens could understand all languages humans spoke
  =============
  – Cấu trúc câu tường thuật dạng câu kể: S + say/ said + (that) + S + V
  – can -> could
  – Câu trực tiếp thì HTĐ -> Câu gián tiếp thì QKĐ
  – Cấu trúc thì QKĐ: S +V2/ed + O

  Trả lời
 2. 1.Jane believed that those aliens could understand all language humans spoke
  \rightarrow Tường thuật : S + said + that + S + V ( lùi thì )
  \rightarrow HTĐ -> QKĐ : S + Ved / V2
  \rightarrow Can -> Could
  \text{@ Tails347}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới