Đặt câu với từ explone (v) : khám phá Giúp mình với ạ

Đặt câu với từ explone (v) : khám phá

Giúp mình với ạ

2 bình luận về “Đặt câu với từ explone (v) : khám phá Giúp mình với ạ”

 1. Đặt câu với từ explone (v) : khám phá
  Trả lời: Explore the beautiful scenery in Hoi An ancient town
  Tạm dịch: Khám phá ở  phố cổ hội an có những phong cảnh tuyệt đẹp

  Trả lời
 2. explore nha:)
  They explored the solution to protect animals about to go extinct
  dịch:họ đã khám phá ra các để bảo vệ các động vật sắp tuyệt chủng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới