Mong mn giúp mình với Đặt 5 câu có sử dụng V_bare

Mong mn giúp mình với

Đặt 5 câu có sử dụng V_bare

2 bình luận về “Mong mn giúp mình với Đặt 5 câu có sử dụng V_bare”

 1. @ndiep
  → We often play badminton in the afternoon | Dịch nghĩa: Chúng tôi thường chơi cầu lông vào buổi chiều
     ⇒ Theo thì hiện tại đơn, we thuộc ngôi thứ nhất nên động từ được giữ nguyên (V_bare)
  → I can play football | Dịch nghĩa: Tôi có thể chơi bóng đá
     ⇒ Sau các trợ động từ khiếm khuyết (can) thì động từ được giữ nguyên ( V_bare)
  → I saw my friend get on the taxi | Dịch nghĩa: Tôi thấy bạn tôi lên taxi
    ⇒ Sau động từ chỉ cảm giác, giác quan (saw) thì động từ được giữ nguyên (V_bare)
  → Min will be away from home for a few days | Dịch nghĩa: Min sẽ vắng nhà vài ngày
    ⇒ Sau các trợ động từ khiếm khuyết (will) thì động từ được giữ nguyên (V_bare)
  → You’d better give me your address | Dịch nghĩa: Bạn nên cho tôi địa chỉ của bạn
    ⇒ Sau would better thì động từ được giữ nguyên (V_bare)
   

  Trả lời
 2. 1. I go to school everyday.
  2. They cook dinner.
  3. We always go home late.
  4. You study English.
  5. I drive to work.
  ———————————–
  $\text{HTT (V) :}$
  – S + V(s/es) + O.
  – I/We/You/They + V_bare. 

  Trả lời

Viết một bình luận