They (be) students in this school

They (be) students in this school

2 bình luận về “They (be) students in this school”

 1. They (be) students in this school ( Họ là sinh viên trong trường này )
  -> are 
  -> Thì hiện tại đơn ( chỉ nghề nghiệp ) 
  -> Chủ ngữ là ” They ” -> Tobe chia theo chủ ngữ ” They ” là ” are “
  ______________________________
  Công thức thì hiện tại đơn với động từ tobe :
  (+) S + be + O 
  (-) S + be + not + O
  ( ?) Be + S + O ?

  Trả lời
 2. $\text{They(be) students in this school}$
  $\text{-> They are students in this school}$
  -Đây là thì Hiện tại đơn
  -Ở đây ta có 3 động từ tobe để điền vào chỗ đó để chia động từ cho đúng
  are;is;am
  +) Ta thấy “students” là động tù được thêm s
  -> are (I/you/we/they)
  (+) S+tobe+O+…..
  (-) S+tobe+not+O+….
  (?) Tobe+S+O+…?
  Are → I/you/we/they và 2 người trở lên
  Is    → She/He/It và 1 người
  Am  → I

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới