They started writing this book in 2020 =>this book has Cho biết công thức và cách lm câu này ai lm đc cho 5

They started writing this book in 2020

=>this book has

Cho biết công thức và cách lm câu này ai lm đc cho 5 sao 1 tim

2 bình luận về “They started writing this book in 2020 =>this book has Cho biết công thức và cách lm câu này ai lm đc cho 5”

 1. $\Rightarrow$ This book has been written since 2020.
  —————————————–
  $\rightarrow$ Started/Began + Ving/ to V : Bắt đầu làm gì
  $\rightarrow$ = HTHT :S + Has/Have + P2 + since/for + thời gian.
  $\rightarrow$ Bị Động HTHT : S + Has/Have + Been P2 (By O).

  Trả lời
 2. Giải đáp : This book has been written in 2020 .
  – S + started + V_ing + O : Ai bắt đầu làm gì .
  ⇒ S + has/have + V3/V_ed + O + for khoảng thời gian/since mốc thời gian : Ai đã làm gì được bao lâu .
  → They have written this book since 2020 .
  ⇒ Bị động hiện tại hoàn thành : S(bị động) + has/have + V3/V_ed + (By O)
  – ”This book” là chủ ngữ số ít → Dùng ”has” 
  – Dịch : Cuốn sách này đã được viết từ năm 2020 .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận