Tom ……(not eat ) eggs Cho mình hỏi sao sử dụng hiện tại đơn vậy ạ !

Tom ……(not eat ) eggs

Cho mình hỏi sao sử dụng hiện tại đơn vậy ạ !

2 bình luận về “Tom ……(not eat ) eggs Cho mình hỏi sao sử dụng hiện tại đơn vậy ạ !”

 1. \text{Answer :} doesn’t eat
  \rightarrow Thì HTĐ ( PĐ ) : S + don’t / doesn’t + V
  \rightarrow Vì đề được sử dụng để nói về sở thích , việc làm , sự thật về thông tin của một người nào đó
  => Dùng thì HTĐ
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Tom does not eat eggs.
  * Lưu ý:
  – Nếu trong câu không có dấu hiệu nhận biết mà nói về sở thích, thông tin, ta chia thì Hiện tại đơn.
  – Tom là chủ ngữ số ít nên mượn trợ động từ does.
  – Cấu trúc: 
  (+) S + V (V/V-s/V-es) + …
  (-) S + do/does + not + V + …
  (?) Do/Does + S + V + …?
  #Bright

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới