V. Write a short paragraph (about 50 – 60 words) about: Do you agree with the idea that advances in science and technology

V. Write a short paragraph (about 50 – 60 words) about: Do you agree with the idea that advances in science and technology brings benefits to your study

2 bình luận về “V. Write a short paragraph (about 50 – 60 words) about: Do you agree with the idea that advances in science and technology”

  1. As you know, developments in science and technology are greatly changing our lives in every field, especially communication. With the help of the mobile phone, people will benefit greatly from connecting with each other. Thanks to the phone, you can talk to people thousands of kilometers away instead of sending letters. If we have a phone, we can transmit information instantly. In addition to calling, the phone also helps people to make many new friends through using social networks. It means that our phones only need to connect the Internet and use social media such as Facebook, Zalo, … to send messages, icons, or even videos. In short, let’s take the advantages of the positive effects of mobile phones to make our lives happier and easier.
    Như các bạn đã biết, sự phát triển của khoa học công nghệ đang làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông. Với sự trợ giúp của điện thoại di động, mọi người sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc kết nối với nhau. Nhờ điện thoại, bạn có thể nói chuyện với những người ở cách xa hàng nghìn km thay vì gửi thư. Nếu chúng ta có điện thoại, chúng ta có thể truyền tải thông tin ngay lập tức. Ngoài việc gọi điện, điện thoại còn giúp mọi người kết bạn với nhiều người bạn mới thông qua việc sử dụng mạng xã hội. Điều này có nghĩa là điện thoại của chúng ta chỉ cần kết nối mạng internet và sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo … để gửi tin nhắn, biểu tượng, hoặc thậm chí là các video. Tóm lại, hãy tận dụng các tác dụng tích cực của điện thoại để khiến cuộc sống của chúng ta vui vẻ và dễ dàng hơn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới