Viết một đoạn văn tiếng anh về “the advantages and disvantages of smartphone” Mình đang cần gắp Giúp mình vớ

Viết một đoạn văn tiếng anh về “the advantages and disvantages of smartphone”

Mình đang cần gắp

Giúp mình với ạ

1 bình luận về “Viết một đoạn văn tiếng anh về “the advantages and disvantages of smartphone” Mình đang cần gắp Giúp mình vớ”

 1. ^^ hc tốt nha, iu bn
  * Tiếng Anh 
  Smartphone is a modern and advanced device that is being used by a lot of people today. Along with that, it also has advantages and disadvantages. In terms of advantages, we can search for any information on social networks, find out what we don’t know, and are an entertainment device for hours when we feel bored, in general smartphones. very helpfull. On the downside, when using the phone for too long will damage our eyes. There are many people who are addicted just because they want to use their phones to play games. The phone is very useful but we must know how to use it properly, taking a break after using it to let us relax.
  * Tiếng Việt
  Điện thoại thông minh là một thiết bị hiện đại và tiên tiến đang được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Đi kèm với đó nó còn có cả nhược điểm và ưu điểm. Về ưu điểm thì ta có thể tìm tòi bất cứ các thông tin gì trên mạng xã hội, tìm hiểu những gì ta chưa biết, và là một thiết bị giải trí hàng giờ mỗi khi ta cảm thấy chán nản, nói chung điện thoại thông minh rất hữa ích. Về nhược điểm thì khi sử dụng điện thoại quá lâu sẽ làm hại mắt của chúng ta. Có nhiều người nghiện chỉ vì muốn được dùng điện thoại chới game. Điện thoại rất hữu ích nhưng chúng ta phải biết cách dùng sau cho hợp lí, nghỉ ngơi sau khi dùng để cho chúng ta được thư giản.
   

  Trả lời

Viết một bình luận