She doesn’t teach me how to sing anymore. (does) =>No

She doesn’t teach me how to sing anymore. (does)
=>No

2 bình luận về “She doesn’t teach me how to sing anymore. (does) =>No”

 1. $\text{Answer:}$ No longer does she teach me how to sing
  – No longer: Không bao giờ = anymore
  – Cấu trúc đâỏ ngữ: No time + trợ từ + S + V.
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. She doesn’t teach me how to sing anymore. (does)
  =>No longer does she teach me sing
  +) Đảo ngữ của “No longer”- dùng để nói về sự kết thúc của một hành động hoặc trạng thái. 
  +) CT : No longer + Do/Does + S + V-pair
  +) Thì Hiện tại đơn :
  Ct : S+ V/Ves
  +) Trans : Cô ấy không còn dạy tôi hát nữa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới