SHE/HAVE/DINNER/CAPTAIN/YOO SHI JIN/ 8.00 / LAST NIGHT

SHE/HAVE/DINNER/CAPTAIN/YOO SHI JIN/ 8.00 / LAST NIGHT

2 bình luận về “SHE/HAVE/DINNER/CAPTAIN/YOO SHI JIN/ 8.00 / LAST NIGHT”

 1. =>>she was having dinner with captain YOO SHI JIN at 8.00 last night.
  dấu hiệu nhận biết: có thời gian cụ thể (8.00 last night) -> thì quá khứ tiếp diễn ( S+was/were+V-ing)

  Trả lời
 2. \text{Giải đáp :} She was having dinner with captain Yoo Shi Jin at 8.00 last night
  \rightarrow Thì QKTD : S + was / were + V-ing
  \rightarrow DHNB : at 8.00 last night
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới