she is telling a funny story câu bị động ạ

she is telling a funny story câu bị động ạ

2 bình luận về “she is telling a funny story câu bị động ạ”

 1. -tham khảo !
  Answer : A funny story is being told by her
  – Dịch : 1 câu chuyện cười đang được kể bởi cô ấy
  – Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn : S + am/is/are + being + V_(pp) + … + (by O)
  – “A funny story” là chủ ngữ số ít nên dùng “is”
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ A funny story is being told (by her).
  $-^{}$ Passive Voice – $\text{HTTD}$
  $→^{}$ S + is/am/are + being + P.P + (by O)
  $-^{}$ Dịch: Một câu chuyện cười đang được kể (bởi cô ấy).
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới