she used (smoke) ____________when she was young

she used (smoke) ____________when she was young

2 bình luận về “she used (smoke) ____________when she was young”

 1. => to smoke
  – Dấu hiệu dùng cấu trúc “used to” – Có “used” + when she was young (Khi cô ấy còn trẻ – Diễn tả một mốc thời gian trong QK)
  -> Đã từng làm gì trong QK nhưng hiện tại thì ko.
  – Cấu trúc: S + used to + V-inf + O -> to smoke 
  – Tạm Dịch: Cô ấy đã từng hút thuốc khi cô ấy còn trẻ. 

  Trả lời
 2. She used (smoke) to smoke when she was young
  * Giải thích:
  – Dịch: Cô ấy đã từng hút thuốc khi cô ấy còn nhóm.
  – used to + V: đã từng làm gì (giờ không làm nx)
  – Tobe + used to + Ving: quen với việc gì
  – When she was young –> Trong quá khứ
  – Cấu trúc: S + used to + V + …
  #TFBOYS2023

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới