Should we use netiquette to write an email? Give some reasons to support your writing? giúp em với, em cảm ơn nhiều ạ!!

Should we use netiquette to write an email? Give some reasons to support your writing?
giúp em với, em cảm ơn nhiều ạ!!

1 bình luận về “Should we use netiquette to write an email? Give some reasons to support your writing? giúp em với, em cảm ơn nhiều ạ!!”

 1. Chúng ta có nên sử dụng để netiquette viết email không?
  Should we use netiquette to write an email? 
  we shouldn’t use netiquette To write an email 
  Đưa ra một số lý do để ủng hộ việc viết của bạn?
  Give some reasons to support your writing.
  I am a Vietnamese citizen, I have the right to write the state to recognize it.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới