Specially và Specifically tụi nó có khác nhau chỗ nào ko dị mn ???

Specially và Specifically
tụi nó có khác nhau chỗ nào ko dị mn ???

2 bình luận về “Specially và Specifically tụi nó có khác nhau chỗ nào ko dị mn ???”

 1. Có nha bạn khác nhau về nghĩa và cách viết
  Specially có nghĩa là Đặc biệt.
  Specifically có nghĩa là Cụ thể.
  Về cách viết thì ta thấy Specially và Specifically khác nhau là : Specially ko có chữ fi còn chữ Specifically thì có

  Trả lời
 2. Specially : Đặc biệt
  Specifically : Cụ thể
  Specially có fi còn Specifically không có fi
  ⇒ Khác nhau về nghĩa và cách viết
  $#PTG$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới