sự giống nhau và khác nhau giữa may/might và can

sự giống nhau và khác nhau giữa may/might và can

2 bình luận về “sự giống nhau và khác nhau giữa may/might và can”

 1. * Phân biệt May&Can.
  -May/might cũng mang nghĩa là có thể.
  -“Can”thể hiện khả năng nhưng”may”mang tính chất tình huống,thể hiện sẽ làm hay không làm.
  Ex: I can swim but I may not swim today.
  *Phân biệt May&Might.
  -May được dùng để chỉ sự cho phép.
  -Might ít chắc chắn,ít khẳng định hơn “May”.
  #Chúc bn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận