Sửa lỗi sai the old lady said to me could you to not go out in the rain giúp em với sẽ có tlhn ạ

Sửa lỗi sai
the old lady said to me could you to not go out in the rain
giúp em với sẽ có tlhn ạ

2 bình luận về “Sửa lỗi sai the old lady said to me could you to not go out in the rain giúp em với sẽ có tlhn ạ”

 1. color[violet][Answer :]
  The old lady said to me could you to not go out in the rain
  => The old lady said to me, “Could you not go out in the rain?”
  Explain :
  S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V
  – Bỏ to 
  – Thêm dấu ngoặc kép để bao quanh câu nói của người phụ nữ.

  $chucbanhoctot$
  color{cyan}{#anhngocha2007}
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận