Tại sao may might và can could đều dùng để diễn tả khả năng mà có câu lại không dùng may might hoặc can could

Tại sao may might và can could đều dùng để diễn tả khả năng mà có câu lại không dùng may might hoặc can could

1 bình luận về “Tại sao may might và can could đều dùng để diễn tả khả năng mà có câu lại không dùng may might hoặc can could”

  1. – Could là quá khứ của “can” dùng để diễn tả khả năng làm việc gì.
    – Might là quán khứ của “may” dùng để dự đoán
    – thông thường người ta sử dung can, could nhiều hơn may, might

    Trả lời

Viết một bình luận