tbh và dunno nghĩa là j trong tiêng anh( đây là chữ tiếng anh viết tắt)

tbh và dunno nghĩa là j trong tiêng anh( đây là chữ tiếng anh viết tắt)

2 bình luận về “tbh và dunno nghĩa là j trong tiêng anh( đây là chữ tiếng anh viết tắt)”

  1. ⇒ TBH là chữ viết tắt của To be honest có nghĩa là Một cách trung thực
    ⇒ DUNNO là chữ viết tắt của Don’t khow có nghĩa là Không biết
    $\text{#vudaoduyhung}$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới