tell me about something that you made it

tell me about something that you made it

2 bình luận về “tell me about something that you made it”

 1. I have a habit of going to handicraft stores from time to time because I like the beautiful and beautiful things there for home decoration. So one day, when I was visiting such a handicraft store, I saw a very beautiful wooden vase, and I wanted to buy it for my room except, of course, it was a bit too expensive for me. with me. Suddenly an idea came to me, and needless to say, I like it.

  I want to make my vase out of wood like the one I saw at the store, but I don’t know what kind of wood or material is used to make it. But, I assume it’s made from some kind of expensive wood because it looks amazingly nice and shiny.

  So I decided to choose my material – I chose bamboo. But, it is not easy to find the best quality bamboo where I live, so I went to a bamboo garden in a remote area to find a perfectly round shape bamboo with green color, and that’s hard. After taking that bamboo, cut it into even thin slices. If I remember correctly, I believe I made about 10 slices, each about a foot high. Then I connected their edges with some strong glue to give them a circle with about 6 inches of space in the center around them. Before long, I found my vase had taken shape. So I decided to close a column of my freshly made vase after painting it with my favorite yellow to cover up some unwanted spots on it.

  Anyhow, after making the vase, I was surprised and proud of my achievement because I made it myself and used my technology. But, the best part about it is that it didn’t take me long and it didn’t take a fortune to make myself a beautiful vase.

  $\textit{#vudaoduyhung}$ 

  Trả lời
 2.  In my childhood, I made many different toys, and sometimes, I made my toys. Doing those things is a hobby for me and it’s an interesting pursuit. I feel overwhelmed whenever I can accomplish something that I have planned. Today, I want to talk about a wooden boat that I made in my childhood when I was little. I saw a very nice-looking boat in a toy store and was very excited to buy and own it. But the price was too high for me and I didn’t ask my parents to buy it for me because I knew it was very expensive. A few days later, after my 5th-grade final exams, I visited my grandfather’s house, and there, I intended to build a boat similar to the one I had seen in the shop. The original boat I saw was made of metal and plastic but I plan to make one out of planks, plastic, and wood. The plan popped into my head when pieces of wood and planks were available in my grandfather’s house. I started making the boat from my memory, and at one point I found that I was doing it wrong. Then I realized that I wouldn’t be able to make the boat I had planned. So I sketched the boat on paper first and then started building the boat parts again. This time I succeeded and I was able to make a beautiful boat. Then I colored it and wrote my name on it. It was a fun experience as it was my first time making something out of wood and planks. I love my childhood !!!
  Dịch nghĩa: Thời thơ ấu, tôi đã làm nhiều đồ chơi khác nhau, và đôi khi, tôi đã tự chế tạo ra những món đồ chơi cho chính bản thân mình. Làm những thứ đó là một sở thích đối với tôi và đó là một sự theo đuổi thú vị. Tôi cảm thấy choáng ngợp bất cứ khi nào tôi có thể thực hiện một cái gì đó mà tôi đã lên kế hoạch. Hôm nay, tôi muốn nói về một chiếc thuyền gỗ mà tôi đã làm trong thời thơ ấu của tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi đã nhìn thấy một chiếc thuyền trông rất đẹp trong một cửa hàng đồ chơi và rất thích thú khi mua và sở hữu nó. Nhưng giá quá cao đối với tôi và tôi đã không yêu cầu bố mẹ mua cho tôi vì tôi biết rằng nó rất đắt. Vài ngày sau, sau kỳ thi cuối năm lớp 5, tôi đến thăm nhà ông ngoại và ở đó, tôi định làm một chiếc thuyền tương tự như chiếc thuyền mà tôi đã thấy trong cửa hàng. Chiếc thuyền ban đầu mà tôi nhìn thấy được làm bằng kim loại và nhựa nhưng tôi dự định làm một chiếc bằng ván, nhựa và gỗ. Kế hoạch nảy ra trong đầu tôi khi những mảnh gỗ và ván có sẵn trong nhà của ông tôi. Tôi bắt đầu làm chiếc thuyền từ trí nhớ của mình, và tại một thời điểm, tôi thấy rằng mình đã làm sai. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi sẽ không thể thực hiện con thuyền mà tôi đã lên kế hoạch. Vì vậy, tôi vẽ một bản phác thảo của chiếc thuyền trên giấy trước và sau đó bắt đầu xây dựng các bộ phận của chiếc thuyền một lần nữa. Lần này tôi đã thành công và tôi đã có thể làm một chiếc thuyền đẹp. Sau đó tôi đã tô màu nó và viết tên của tôi trên đó. Đây là một trải nghiệm thú vị vì đây là lần đầu tiên tôi làm một thứ gì đó từ gỗ và ván. Tôi yêu tuổi thơ của tôi !!!
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới