that’s the strange film i’ve ever seen => i have never

that’s the strange film i’ve ever seen
=> i have never

2 bình luận về “that’s the strange film i’ve ever seen => i have never”

 1. Answer: I have never seen a film more strange than that before.
  – Cấu trúc:
  + That/these/those/this + …..superlatives(ss nhất) + N-s,es + S + have/has + (ever) + V3/ed 
  = S + have/has + never + V3/ed + so sánh hơn  + than + that/this/these….+ before..
  $T$ạm dịch: Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim kỳ lạ hơn thế trước đây.

  Trả lời
 2. @ \text{Ché}
  That’s the strange film I’ve ever seen.
  → I have never seen a film more strange than that before.
  Dịch : Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim kỳ lạ hơn thế trước đây.
  ———————-
  \text{S + have/has + never + Vp2 + So sánh hơn  + than + that/this/these….+ before.}
  color{red}{\text{Chúc Bạn Học Tốt}}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới