the car is made in Japan. it is $ 4000 => the car

the car is made in Japan. it is $ 4000
=> the car

2 bình luận về “the car is made in Japan. it is $ 4000 => the car”

 1. The car that is made in Japan costs $400.
  “That” thay thế cho “car”
  Dịch: Chiếc xe làm từ Nhật có giá 400 đô-la
  #TranDucQuangNBK

  Trả lời
 2. The car is made in Japan. It is $ 4000.
  -> The car which is made in Japan is $ 4000.
  @ Kiến thức : 
  – Which thay thế N chỉ vật , làm chủ ngữ / tân ngữ trong câu ( có thể đứng sau giới từ )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới