the final test was so difficult he didn’t pass it ( that )

the final test was so difficult he didn’t pass it ( that )

2 bình luận về “the final test was so difficult he didn’t pass it ( that )”

 1. Giải đáp : The final test was so difficult that he didn’t pass it .
  – Cấu trúc ”quá đến nỗi mà ” : S + V(chia) + so + (many/much) + adj/adv + (N) + that + S + V(chia) + O …
  – ”The final test” là chủ ngữ số ít → Dùng tobe quá khứ ”was” .
  – Dịch : Bài thi cuối kì quá khó đến nỗi mà anh ấy đã không đậu được kì thi .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận