The movie is about a greedy pirate ____________ will do anything to get rich. A. which B. whose C. who D. whom

The movie is about a greedy pirate ____________ will do anything to get rich.
A. which
B. whose
C. who
D. whom

2 bình luận về “The movie is about a greedy pirate ____________ will do anything to get rich. A. which B. whose C. who D. whom”

 1. The movie is about a greedy pirate_______________will do anythings to get rich
  dịch:Phim kể về một tên cướp biển tham lam________sẽ làm mọi cách để trở nên giàu có
  Nên đáp án sẽ là C.Who
  Vì who là một đại từ nói về ai đó

  Trả lời
 2. text{C.who .}
  – Who thay cho từ ngữ đứng trước nó  là  người , nhân vật . Trong trường hợp này , who thay cho a greedy pirate ( một tên cướp biển tham lam ).
  – Có thể dùng who làm chủ ngữ hoặc tân ngữ . ( Trogn trường hợp này who làm chủ ngữ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới